บริษัท สยาม เออบาน่า ดีเวลล็อปเม้นท์ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ - จัดซื้อ

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานบริษัท สยาม เออบาน่า ดีเวลล็อปเม้นท์ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ - จัดซื้อ

บริษัท สยาม เออบาน่า ดีเวลล็อปเม้นท์ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ - จัดซื้อ

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :บริษัท สยาม เออบาน่า ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่ : 26 ถ.โถคานุสรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000
เบอร์โทร :042222494,098-271-7158,098-104-3348
Fax :
E-mail :

เจ้าหน้าที่ธุรการ - จัดซื้อ, งานอุดร, หางานอุดร, บริษัท สยาม เออบาน่า ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด, สมัครงานอุดร, หางาน

รายละเอียด
บริษัท สยาม เออบาน่า ดีเวลล็อปเม้นท์ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ - จัดซื้อ

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. ไม่จำกัดอายุ
3. ปริญญาตรีทุกสาขา
4. ขยัน อดทน
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ
จัดทำข้อมูล /เอกสาร / และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร เพื่อความถูกต้องของข้อมูลละอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยาม เออบาน่า ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
26 ถ.โถคานุสรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :042222494,098-271-7158,098-104-3348 Fax : 042222494
E-mail //pitchayada.ned@hotmail.com
http://www.siam-urbana.comPosted by บริษัท สยาม เออบาน่า 43 เดือนที่แล้ว 15 มิ.ย. 2558 08:18:29 Tel. 042222494,098-271-7158,098-104-3348 เปิดดู 2141 ครั้ง