บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 13 อัตรา

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานบริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 13 อัตรา

บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 13 อัตรา

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :0-4229-5505 ต่อ 108 , 084-0300929
Fax :
E-mail :

พนักงาน, งานอุดร, หางานอุดร, บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด, สมัครงานอุดร, หางาน

รายละเอียด
บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 13 อัตราด้วยทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่ง Prod. Operator ประจำแผนก Production
จำนวน 13 อัตรา

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ คือ
Operator : งานยืน/เข้ากะ/ทำงานกับเครื่องจักร
Inspector : งานนั่ง/เข้ากะ/ตรวจสอบคัดแยกของเสียออกจากของดี โดยตรวจใต้กล้อง กำลังขยาย 3 เท่า,10 เท่า

มีคุณสมบัติดังนี้
1. วุฒิการศึกษา ม.3,ม.6,ปวช,ปวส
2. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
3. สายตาปกติ ไม่บอดสี หรือสายตาสั้น
4. สามารถทำงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลาได้
5. มีร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพแข็งแรง สมประกอบไม่ทุพพลภาพ
6. สามารถเดินทางไปฝึกอบรมงานหรือปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

เอกสารในการรับสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ใบรับรองการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
5. เอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ,ทะเบียนสมรส,ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43 หรือ สด.8)

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและติดต่อสอบถามได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์
โทร. 0-4229-5505 ต่อ 108 , 084-0300929Posted by บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด 38 เดือนที่แล้ว 12 ก.พ. 2559 06:26:23 Tel. 0-4229-5505 ต่อ 108 , 084-0300929 เปิดดู 4618 ครั้ง