บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต (Production)

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานบริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต (Production)

บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต (Production)

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด
ที่อยู่ : 234,234/1 หมู่.8 ต.โนนสูง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
เบอร์โทร :0-4229-5505 ต่อ 108 หรือ 084-0300929
Fax :
E-mail :

พนักงาน, หางานอุดร, งานอุดร, บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด, สมัครงานอุดร, หางาน

รายละเอียด
บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต (Production)

บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด
เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
ที่อยู่ : 234,234/1 หมู่.8 ต.โนนสูง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 18-34 ปี
2. ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
4. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ปานกลาง
5. สายตาปกติไม่บอดสีหรือสายตาสั้น
6. สามารถทำงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลา/วันหยุดได้

สวัสดิการ : มีรถรับ-ส่ง,เบี้ยขยัน,เบี้ยเลี้ยง,ค่ากะ,ข้าวฟรี ฯลฯ

เอกสารในการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.ใบรับรองการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
5.เอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือติดต่อสอบถามได้ที่ แผนก ทรัพยากรมนุษย์
โทร. 0-4229-5505 ต่อ 108 หรือ 084-0300929
Posted by บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด 13 เดือนที่แล้ว 25 ม.ค. 2561 07:32:44 Tel. 0-4229-5505 ต่อ 108 หรือ 084-0300929 เปิดดู 785 ครั้ง