บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัคร Quality Engineer

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานบริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัคร Quality Engineer

บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัคร Quality Engineer

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด
ที่อยู่ : 234,234/1 หมู่.8 ต.โนนสูง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
เบอร์โทร :0-4229-5505 ต่อ 108
Fax :
E-mail :

พนักงาน, หางานอุดร, งานอุดร, บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด, สมัครงานอุดร, หางาน

รายละเอียด
บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัคร Quality Engineer

บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด
มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Quality Engineer จำนวน 1 อัตรา

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ คือ
1.ออกแบบวิธีการในการควบคุมคุณภาพ
2.ทำรายงานเรื่องคุณภาพของงาน
3.ติดต่อประสานกับลูกค้าเรื่องคุณภาพของงาน , Specification
4.ควบคุมคุณภาพงาน กระบวนการผลิต และติดตามผล
5.ทำการตรวจสอบกระบวนการและควบคุมการผลิตให้ถูกต้องตามระบบ
6.ทำการจัดทำเอกสาร เรื่องคุณภาพและระบบการควบคุมคุณภาพ ให้เป็นตามข้อกำหนดของลูกค้าและระบบ ISO

คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา ยกเว้นโยธา
2.อายุ 23 ปี ขึ้นไป เพศ หญิง / ชาย
3.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5.สามารถเดินทางไปฝึกอบรมงานหรือปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
6.พ้นภาระทางทหารแล้ว
*ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานควบคุมการผลิต (QC / QA) จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

เอกสารในการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.ใบรับรองการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
5.เอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส,ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร [สด.43 หรือ สด.8]

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือติดต่อสอบถามได้ที่ แผนก ทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 234,234/1 หมู่.8 ต.โนนสูง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทร. 0-4229-5505 ต่อ 108 หรือ 084-0300929
หรือส่ง ประวัติมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-mail : umthr@udonmastertech.com

Posted by บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด 10 เดือนที่แล้ว 6 มิ.ย. 2561 06:46:54 Tel. 0-4229-5505 ต่อ 108 เปิดดู 761 ครั้ง