บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานด่วน

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานบริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานด่วน

บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานด่วน

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 154/7 ม.2 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร :062-604-2292
Fax :
E-mail :

พนักงาน, หางานอุดร, งานอุดร, บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด , สมัครงานอุดร, หางาน

รายละเอียด
บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานด่วน

ประกาศรับสมัครงานด่วน บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด

บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด ทำธุกิจเกี่ยวกับการสำรวจและนำเข้าข้อมูลแผนที่ทางภูมิศาสตร์
มีความต้องการรับสมัครบุคลากรผู้ที่สนใจร่วมงาน

ตำแหน่ง พนักงานนำเข้าข้อมูลประจำสำนักงาน (Data Enty officer) รับจำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติดังนี้
- เพศ ชาย,หญิง อายุ 20 - 30 ปี
- วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
- สมารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ค่าตอบแทน
- เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
- ประกันภัยกลุ่ม
- ประกันสังคม

ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูลแผนที่ (Field work Officer) รับจำนวน 20 อัตรา คุณสมบัติดังนี้
- เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
- วุฒิ ปวช.,ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา

ค่าตอบแทน
- เงินเดือน 18,000 บาทขึ้น
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้


หลักฐานในการสมัคร
• รูปถ่ายหน้าตรงขนาน 1 นิ้ว จำนวน 1ใบ
• สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
• สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
• สำเนาการเกณฑ์ทหาร 1 ชุด

สนใจสมัครด้วยตนเอง บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
154/7 ม.2 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร 062-604-2292 (คุณวิลาสินี ศิลานนท์)
Posted by บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด 12 เดือนที่แล้ว 28 มี.ค. 2561 06:26:38 Tel. 062-604-2292 เปิดดู 424 ครั้ง