ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คลังยา รพ.กรุงเทพอุดร (Part-time)

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คลังยา รพ.กรุงเทพอุดร (Part-time)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คลังยา รพ.กรุงเทพอุดร (Part-time)

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :พิชญ์ชญา คำบุศย์
ที่อยู่ : ห้องปฏิบัติการชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
เบอร์โทร :0639016450
Fax :
E-mail : Pichaya.Co@nhealth-asia.com

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คลังยา รพ.กรุงเทพอุดร (Part-time)
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
จัดการงานคลังสินค้า ยาและเวชภัณฑ์ ที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของบริษัท และ KPI ที่กำหนด
บริหารสินค้าคงคลังตามโปรแกรมคำนวณและแนวทางที่กำหนด
จัดทำ Purchase Request ในการสั่งซื้อสินค้า
จัดทำรายงานในการดำเนินงานคลังสินค้า รายงานตัวชี้วัดคุณภาพ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง จัดหา รับเข้า-จ่ายออกสินค้าด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ยืมสินค้า แลกเปลี่ยนคืนสินค้าหมดอายุ เป็นต้น
แจ้งสินค้าขาดคราว/สินค้าทดแทน ปฏิบัติงานธุรการประจำเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคลังสินค้า
คุณสมบัติ:
- มีประสบการณ์ทำงานทางด้านงานคลัง 1 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานคลังยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี พิมพ์สัมผัสได้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าPosted by พิชญ์ชญา คำบุศย์ 21 เดือนที่แล้ว 1 เม.ย. 2560 10:15:26 Tel. 0639016450 เปิดดู 1459 ครั้ง