รับสมัครเจ้าที่พิจารณารับประกัน

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานรับสมัครเจ้าที่พิจารณารับประกัน

รับสมัครเจ้าที่พิจารณารับประกัน

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :SC UDN (คุณสุดารัตน์)
ที่อยู่ : 288 หมู่6 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี41000
เบอร์โทร :04221116
Fax : 042211117
E-mail : Sudarat.Ratana@aia.com ,Thida.Klinpan@aia.com

สมัครงานพยาบาล, สมัครงานเจ้าที่ผู้พิจารณา, สมัครงานสาธารณสุข, สมัครงานประกัน, สมัครงานเทคนิคการแพทย์, สมัครงานการแพทย์

รายละเอียด
รับสมัครเจ้าที่พิจารณารับประกัน
ประกาศรับสมัครงาน ด่วน!
บริษัท อินทาโก้ เซอร์วิส จำกัด 288หมู่ ถ.รอบเมือง (มิตรภาพ) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อดุรธานี มีความต้องการจะรับสมคัรพนักงานรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง พนักงานพิจารณารับประกันคุณสมบัติ
เพศหญิง:/ชาย อายุ ระหว่าง 25-35ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์/พยาบาล/หรือเกี่ยวข้องกับสาธารณสขุศาตร์
มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษได้ดี มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุดรธานีหรือใกล้เคียง
บริษัทฯมีความประสงค์ท่ีจะรับสมัครด่วนมากโดยยื่นใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ได้ตัง้แต่วันนี้ feb2018เป็นต้นไป
สนใจตดิต่อ
คุณสุดารัตน์ รัตนะ โทรศัพท์ : 042 – 211166 ต่อ 842501 โทรสาร : 042 – 211177 Email : Sudarat.Ratana@aia.com
หรือคุณธิดา กลิ่นพันธ์ Email : Thida.Klinpan@aia.comPosted by รับสมัครงานด่วน 11 เดือนที่แล้ว 26 ก.พ. 2561 07:07:12 Tel. 042211166 เปิดดู 353 ครั้ง