รับสมัคร เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน, บัญชีและธุรการ,IT-WEB

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานรับสมัคร เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน, บัญชีและธุรการ,IT-WEB

รับสมัคร เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน, บัญชีและธุรการ,IT-WEB

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ : PORNTHIWA THANATHARACHIEF
ที่อยู่ : บจก.เวิลด์ ธารา แทรเวล เซอร์วิส(1989)459 หมู่ 1 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร : (042)24-26-26
Fax : (042)34-23-34
E-mail : info@worldthara.com

ตั่วเครื่องบิน, บัญชีและธุรการ , IT WEB,

รายละเอียด
รับสมัคร เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน, บัญชีและธุรการ,IT-WEB
รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่ TICKETING SALE & MAKETIN จำนวน 5 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ บัญชีและธุรการ 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ IT-WEB 1 อัตราPosted by บริษัท เวิลด์ ธารา แทรเวล เซอร์วิส (198 33 เดือนที่แล้ว 11 มี.ค. 2559 06:22:37 Tel. (042) 24-26-26 เปิดดู 1209 ครั้ง