อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

:: หน้าแรกงานราชการอบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 042910009
Fax :
E-mail :

พนักงาน, หางานอุดร, งานอุดร, องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว , สมัครงานอุดร, ราชการ

รายละเอียด
อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

อบต.สร้อย พร้าว จ.อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งจพ.ธุรการ,จพ.จัดเก็บรายได้,จพ.พัสดุ,นาย ช่างโยธา,บุคลากร,นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ 9 -31 ต.ค. 2557
ตำแหน่ง: จพ.ธุรการ,จพ.จัดเก็บรายได้,จพ.พัสดุ,นายช่างโยธา,บุคลากร,นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับการศึกษา: ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,510-15,060
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 31 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

--------------------------------------------------------------------------------
ประกาศองค์การบริหารส่วน ตำบลสร้อยพร้าว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
ด้วยองค์การบริหารส่วน ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่างๆ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 – 2557)
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (5) มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 ลงวันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2555 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตำหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ประกอบด้วย
(1) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
(4) นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วย
(1) บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
(2) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
--------------------------------------------------------------------------------
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.สร้อยพร้าว จ.อุดรฯ : สมัครด้วยตนเอง
ขอและยื่นใบสมัครสอบพร้อม หลักฐานด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว (อบต.สร้อยพร้าว) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 042910009Posted by องค์การบริหารส่วนตำบ 53 เดือนที่แล้ว 28 ต.ค. 2557 04:59:00 Tel. 042910009 เปิดดู 4973 ครั้ง