เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่งด่วน!!!!

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานเจียง อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่งด่วน!!!!

เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่งด่วน!!!!

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :042-421-067
Fax :
E-mail :

พนักงาน, หางานอุดร, งานอุดร, เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล, สมัครงานอุดร, หางาน

รายละเอียด
เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่งด่วน!!!!

เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล รับด่วน!!!!!!
ตำแหน่งที่ต้องลงใหม่ มีดังนี้
ตำแหน่งที่ 1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานพัฒนาธุรกิจ (สอบถามสายตรงที่ 08-8552-1896)
ความรับผิดชอบ : ศึกษา สำรวจ เก็บข้อมูล ค้นคว้า ประสานงานโครงการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯและปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
คุณสมบัติ
เพศชาย เท่านั้น อายุ 23 ปีขึ้นไป
ปวช - ปวส- ป.ตรี ขึ้นไป ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา กฏหมาย พัฒนาธุรกิจ
มีประสบการณ์ในการประสานงานส่วนราชการ กรมที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
มีทักษะในด้านการวิเคราะห์ และการจัดทำรายงาน
หากมีประสบการในเรื่องพัฒนาที่ดินมาและสิ่งปลูกสร้าง จะพิจาณาเป็นพิเศษ
**********************************************************************************
ตำแหน่งที่ 2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล /เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / เจ้าหน้าที่สวัสดิการ 4 อัตรา
ความรับผิดชอบ
- วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
- วิเคราะห์วางแผน ควบคุมติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- การกำหนด KPIs ในแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ
- การจัดระบบงาน วางแผนงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competencyม CarePath
- การบริหารและใช้เครื่องมือด้านทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
- งาน ISO มรท. QRM QMS
- งาน ระบบ HRIS & PerformanceManagement
คุณสมบัติ
เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท ด้านจิตวิทยา , บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี
หากมีประสบการณ์งานทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
**************************************************************************************************
ตำแหน่งที่ 3. เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้องฟังพูดภาษากัมพูชาได้) 1 ตำแหน่ง
- ลงบันทึกบัญชีลงระบบคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี
- ลงรายกรทางบัญชีทั่วไป GL
- เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องตรงกัน
คุณสมบัติ
เพศชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา บัญชี ,การตลาด,คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถติดต่อสื่อสารภาษากัมพูชา(ฟัง-พูด)ได้เป็นอย่างดี
หากสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้ MS Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีได้
หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
******************************************************************************************************************
ตำแหน่งที่ 4. เจ้าหน้าที่การตลาด 5 อัตรา
ความรับผิดชอบ
- วางแผนงาน การตลาดประจำปี
- วางแผนงาน โฆษณาและประชาสัมพันธ์
- จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านการตลาด
- จัดทำสื่อโฆษณา สื่อการตลาด มีเดียต่างๆ
- สำรวจตลาดรถยนต์
คุณสมบัติ
เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาการตลาดการขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด กามรขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถเดินทางสำรวจการตลาดต่างจังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ


ตำแหน่งที่ 5 . ผู้จัดการศูนย์บริการ(เครื่องจักรกลเกษตร) 1 อัตรา
ความรับผิดชอบ
- จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี
- บริหารงานศูนย์บริการ งานซ่อม งานบริการหลังการขาย งานลูกค้าสัมพันธ์
- ดูแลงานบริการงานซ่อมบำรุง ให้ความรู้ทางเทคนิคแก่ช่างบริการ
- ควบคุมการทำงานภายในศูนย์ และสาขาทั้งหมด
คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลเกษตร ช่างกลหนักหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปี
ควบคุมงานสาขา และออกตรวจสาขาทั้งหมดได้ (ประมาณ 12 สาขา)
คนในพื้นที่ภาคอีสาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
*******************************************************************************************************************
ตำแหน่งที่6 เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน 1 อัตรา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)ความรับผิดชอบ
-บันทึกบัญชีรับจ่ายลงโปรแกรมสำเร็จรูป
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีขายตลอดจนจัดเตรียมรายงานภาษีขายในแต่ละสาขา
- เขียนใบสำคัญจ่ายโดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องตรงกัน
คุณสมบัติ
เพศชาย – เพศหญิงอายุ 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขา บัญชี ,การเงิน
สามารถใช้ MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชี ได้
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ สายงานทรัพยากรมนุษย์ เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล
อีเมล์: recruitment@jianginter.com
โทร. 042-421-067 แฟกซ์. 042-413-637 มือถือ. 09-1867-3759
www.jianginternational.comPosted by เจียง อินเตอร์เนชั่น 52 เดือนที่แล้ว 21 พ.ย. 2556 07:07:09 Tel. 042-421-067 เปิดดู 4099 ครั้ง