เทคโนโลยีการเกษตร

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานเทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :บริษัทถั่วงอกแชมป์เปี้ยน จำกัด
ที่อยู่ : 366/9 หมู่ 1 ซ.บ้านหนองขอนกว้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร :0882651096
Fax :
E-mail : benjasaku@gmail.com

รายละเอียด
เทคโนโลยีการเกษตร
บริษัท ถั่วงอก แชมป์เปี้ยน จำกัด
เปิดรับสมัครพนักงาน ด่วน!!!
ตำแหน่งพนักงานควบคุมการผลิต

•คุณสมบัติ•
1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. เพศชาย พิจารณาพิเศษ เพศหญิงพิจารณาตามตำแหน่งงาน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชไร่ / พืชสวน/ เทคโนโลยีเกษตร / เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ด้านการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
6. ขยัน, อดทน, มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน
7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

•อัตราเงินเดือน•
ตามโครงสร้างเงินเดือน รายได้พิเศษ และสวัสดิการอื่นๆ

•เอกสารหลักฐานที่ต้องมายื่นในการสมัคร•
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ 1 นิ้ว 1รูป
4.สำเนาประกาศนียบัตร สาขาสาขาพืชไร่ / พืชสวน/ เทคโนโลยีเกษตร / เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ฉบับ
5.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว นามสกุล (ถ้ามี)
-------------------------------------------------------------------
*สนใจสมัครวันนี้-วันเสาร์ที่ 9ก.ย.60
**หากคัดเลือกผ่านบริษัทจะทำการติดต่อสัมภาษณ์
ในวันจันทร์ ที่ 11ก.ย. 60

•ติดต่อสอบถาม•
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 088-2651096
ที่อยู่ : บริษัท ถั่วงอก แชมป์เปี้ยน จำกัด
366/9 หมู่ 1 ซ.บ้านหนองขอนกว้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
อีเมล์ : benjasaku@gmail.comPosted by เบญจวรรณ 10 เดือนที่แล้ว 7 ก.ย. 2560 07:01:48 Tel. 0882651096 เปิดดู 430 ครั้ง