โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์ รับสมัครครูพี่เลี้ยง 2 ตำแหน่ง

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานโรงเรียนอนุบาลปรมินทร์ รับสมัครครูพี่เลี้ยง 2 ตำแหน่ง

โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์ รับสมัครครูพี่เลี้ยง 2 ตำแหน่ง

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์
ที่อยู่ : 269/6 หมู่ 5 ซอยพรหมประกาย ถนนศรีชมชื่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทร :042-245115
Fax :
E-mail :

ครูพี่เลี้ยง, หางานอุดร, งานอุดร, โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์, สมัครงานอุดร, หางาน

รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์ รับสมัครครูพี่เลี้ยง 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์
------------------------------------------------------
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง ระดับเตรียมอนุบาล
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระยะเวลาการรับสมัคร : วันนี้ – 30 กันยายน 2559

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีความตั้งใจ บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
4. มีความอดทนต่อแรงกดดัน ซื่อสัตย์ ขยัน มีวินัยในตนเอง
5. มีความรักในการดูแลเด็ก อ่อนโยน มีทัศนคติที่ดีกับการดูแลเด็ก
6. มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ และ รู้จักพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ
5. มีความรู้และประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร (อย่างละ 1 ชุด พร้อมเซนต์สำเนาถูกต้อง)
1. ใบสมัคร (ติดต่อรับที่งานธุรการโรงเรียนอนุบาลปรมินทร์)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาหรือหนังสือรับรอง)
6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

สวัสดิการค่าตอบแทน
- เงินเดือน เริ่มต้น 7,500 บาท (ปรับเพิ่มทุกปีการศึกษา)
- ค่าอาหารกลางวัน คิดตามวันทำงาน (ไม่รวมกับเงินเดือน)
- ประกันสังคม (กรณีผ่านการประเมิน 3 เดือน)
- ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร (กรณีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
- หยุดวันเสาร์-อาทิตย์, หยุดวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์


สถานที่รับสมัคร และ ปฏิบัติงาน โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์
โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์ (จากสามแยกหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ไปสนามบิน ปากซอยพรหมประกาย 6)
269/6 หมู่ 5 ซอยพรหมประกาย ถนนศรีชมชื่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

* * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ โทรศัพท์: 042-245115 (ในเวลาราชการ) * *Posted by โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์ 27 เดือนที่แล้ว 16 ก.ย. 2559 07:27:17 Tel. 042-245115 เปิดดู 2303 ครั้ง