(หางานทำ) IT Support , Network Admin , Webmaster , Web Design

:: หน้าแรกประกาศหางาน(หางานทำ) IT Support , Network Admin , Webmaster , Web Design

(หางานทำ) IT Support , Network Admin , Webmaster , Web Design

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ : สถาพร จุมปาแฝด
เบอร์โทร : 0638828323
E-mail : Sataporn.live@gmail.com

รายละเอียด
(หางานทำ) IT Support , Network Admin , Webmaster , Web Design
นายสถาพร จุมปาแฝด ชื่อเล่น : แม็ค
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
การศึกษา : มัทยมศึกษาตอนปลาย
เบอร์โทร : 063 882 8323
E mail : Sataporn.live@gmail.com
ประสบการด้าน IT 5 ปี


ประวัติการทำงาน
14 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
ตาแหน่ง : พนักงานราชการ พนักงานบริการ ประจาแผนก IT
รายละเอียดงาน : วิเคราะห์และออกแบบระบบเน็คเวิร์คภายใน วางระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเน็ตเวิร์ค ดูแลอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที สร้างและออกแบบดูแลระบบเว็บไซต์ ตัดต่อรูปภาพและวีดีโอ ทำหน้าที่บันทึกภาพตามพิธีต่างๆ

6 มีนาคม 2560 บริษัท ไอเดีย เมทัลเวิร์ค จากัด (สถานที่ทำงานปัจจุบัน)
ตาแหน่ง : IT Support
รายละเอียดงาน : ดูแลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และระบบเน็ตเวิร์คในบริษัท ดูแลเว็บไซต์ จัดการ Facebook ของบริษัท พร้อมทั้งทำสื่อโฆษนา เทรนการใช้งานโปรแกรม Lantek สาหรับเครื่อง Laser กับลูกค้า ดูแลและจัดการเอกสาร ISO ของแผนก IT


ทักษะและความสามรถพิเศษ
ความสามารถทางด้านระบบ Network , Lan , Wan , Vlan , authen hotspot , Firewall ฯลฯ
ความสามารถทางด้านกราฟฟิกมีเดีย Adobe Photoshop , Lightroom , Sony vegas
ความสามารถทางด้านการถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอ
ความสามารถในการออกแบบเว็บไซต์ Adobe Dreamweaver , Muse , CMS
มีความสามารถในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สำนักงาน
มีความสามารถในการซ่อมคอมพิวเตอร์ Hardware , Software
มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของตัวเอง


ผลงานการทาเว็บไซต์ และอื่นๆ
ผ่านการสอบหลักสูตร CCNA Routing and Switching basic network ของบริษัท CISCO ( มีใบรับรอง )
สานักงานตรวจสอบภายในทหารบก http://oagen.rta.mi.th/ ( ใช้งานจริง )

บริษัทที่ต้องการมีเว็บไซต์ มีคนดูแลระบบ it อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และออฟฟิต ติดต่อเข้ามาได้นะครับ
ขอเป็นงานในจังหวัดอุดรเพราะอยากทำงานไกล้บ้าน ออกนอกพื้นที่ชั่วคราวได้ครับPosted by สถาพร จุมปาแฝด 15 เดือนที่แล้ว 17 ส.ค. 2560 16:17:37 Tel. 0638828328 เปิดดู 452 ครั้ง