Absolute Health Udonthani รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสาขา หลายอัตรา

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานAbsolute Health Udonthani รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสาขา หลายอัตรา

Absolute Health Udonthani รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสาขา หลายอัตรา

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :Absolute Health Udonthani
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 092-9149664 / 042-212600
Fax :
E-mail :

พนักงาน, หางานอุดร, งานอุดร, Absolute Health Udonthani , สมัครงานอุดร, หางาน

รายละเอียด
Absolute Health Udonthani รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสาขา หลายอัตรา

Absolute Health Udonthani เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสาขา หลายอัตรา
:)>>>ร่วมงานกับเรา :)
Absolute Health Clinic เปิดให้ท่านที่มีอุดมการณ์มีความต้องการในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หายจากความเจ็บป่วย โดยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตขององค์กรและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์บูรณาการ ภายใต้นโยบาย

ผู้รับบริบาลเป็นส่วนศูนย์กลาง
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุด
ด้วยความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านวิชาการและการบริการ
ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็น Absolute Health


**1.เจ้าหน้าที่นวดบำบัด,นวดผ่อนคลาย,นวดรักษา,นวดฟื้นฟู จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(รับนักศึกษาจบใหม่)
3.ให้คำปรึกษาและนวดรักษาตามแพทย์สั่ง
4.กรณีนักศึกษาจบใหม่ บริษัทฯ มีจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมฟรี
5.มีมนุยษ์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ ชอบพบปะผู้อื่น ชอบงานท้าทายความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่หยุดเรียนรู้


**2.เจ้าหน้าที่ขาย (Sales) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ให้คำปรึกษา ทำการกระตุ้นยอดขาย
4.สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดร่วมทีมงานของบริษัทฯได้(กรณีช่วยงานต่างสาขา,เทรนงาน)
5.มีมนุยษ์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ ชอบพบปะผู้อื่น ชอบงานท้าทายความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่หยุดเรียนรู้


**3.เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาลูกค้า(MCC)จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ประสานงานระหว่างหน่วยงานและแผนกที่เกี่ยวข้องรวมถึงรับข้อมูลและแผนการรักษาจากแพทย์
4.สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดร่วมทีมงานของบริษัทฯได้(กรณีช่วยงานต่างสาขา,เทรนงาน)
5.มีมนุยษ์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ ชอบพบปะผู้อื่น ชอบงานท้าทายความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่หยุดเรียนรู้
6.ผ่านงานระบบคุณภาพ ISO เกี่ยวกับสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


**4.เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ให้คำปรึกษา ทำการกระตุ้นยอดขาย วางแผนการตลาด
4.สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดร่วมทีมงานของบริษัทฯได้(กรณีช่วยงานต่างสาขา,เทรนงาน)
5.มีมนุยษ์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ ชอบพบปะผู้อื่น ชอบงานท้าทายความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่หยุดเรียนรู้
6.ผ่านงานระบบคุณภาพ ISO เกี่ยวกับสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


**5.เจ้าหน้าที่ดูแลผิวหน้า จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้า การทำทรีตเม้นท์หน้า บำบัดผิว Theraphy หน้า/ตัว
4.สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดร่วมทีมงานของบริษัทฯได้(กรณีช่วยงานต่างสาขา,เทรนงาน)
5.มีมนุยษ์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักการบริการ ชอบพบปะผู้อื่น ชอบงานท้าทายความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่หยุดเรียนรู้
6.ถ้ามีประสบการณ์โดยตรงหรือผ่านการอบรมการดูแลผิวหน้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ


**6.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตร์และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
3.มีอุดมการณ์ต้องการช่วยเหลือผู้รับบริบาล เชี่ยวชาญในการเปิดเส้นเพื่อให้สารน้ำ
4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี สามารถปฏิบัติงานตามเวลาได้
5.สนใจการรักษาแบบแพทย์บูรณาการและสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.ปฏิบัติงานภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ ISO


**7.เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาด้านการบริบาล การดูแลผู้ป่วยและต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
3.มีอุดมการณ์ต้องการช่วยเหลือผู้รับบริบาล เชี่ยวชาญในการดูแลผู้รับบริบาล
4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี สามารถปฏิบัติงานตามเวลาได้
5.สนใจการรักษาแบบแพทย์บูรณาการและสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.ปฏิบัติงานภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพ ISO


**สวัสดิการ**
1.วันหยุดประจำเดือน,วันหยุดพักผ่อนประจำปี,วันลากิจ,โบนัสประจำปี
2.ชุดยูนิฟอร์ม,อาหารกลางวัน,กีฬาสี
3.ประกันสังคม,เงินช่วยเหลือตามวาระเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาล
4.อินเซนทีฟ(คลีนิค)

**วิธีการรับสมัครงาน**
1.สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ อุดรธานี (ตรงข้ามโรงเรียนอุดรวิทยา)
2.สมัครงานผ่านทาง E-Mail : absolute.ud.cashier@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 092-9149664 / 042-212600
:Pทุกวันทำการ เวลา 09:00-18:00 น. (ยกเว้นวันพุธ)Posted by Absolute Health Udonthani 12 เดือนที่แล้ว 3 เม.ย. 2561 06:22:08 Tel. 092-9149664 / 042-212600 เปิดดู 663 ครั้ง