รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

:: หน้าแรกงานราชการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท รับสมัครในวันที่ 16-20 มกราคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ www.udonthani.go.th

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ : ASCII
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :


Posted by ASCII 27 เดือนที่แล้ว 11 ม.ค. 2560 07:00:55 Tel. 042223304 เปิดดู 4334 ครั้ง

ข้อมูลจาก URL: http://www.หางานอุดร.com/รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป-8529.html