รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึ

:: หน้าแรกงานราชการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึ

รายละเอียดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึ
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

การรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2558
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐาน
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์สถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 0 4232 3682
Fax : 0 4232 3683
E-mail :
http://www.sodudonthani.net/


Posted by โรงเรียนโสตศึกษาจังห 50 เดือนที่แล้ว 5 เม.ย. 2558 10:47:09 Tel. 042-323682 เปิดดู 5508 ครั้ง

ข้อมูลจาก URL: http://www.งานหาดใหญ่.com/รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ-สังกัดสำนักบริหารงานการศึ-5601.htm