หางานอุดร - การเตรียมความพร้อมอย่างง่ายในการสัมภาษณ์งาน

:: หน้าแรกบทความ › หางานอุดร - การเตรียมความพร้อมอย่างง่ายในการสัมภาษณ์งาน

การเตรียมความพร้อมอย่างง่ายในการสัมภาษณ์งาน

 

1. ค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานที่เรากำลังจะเข้าไปสัมภาษณ์ โดยอย่างน้อยควรทราบว่า บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆ ทำงานในลักษณะใด และตั้งอยู่ที่ไหน เป็นต้น

 

2. ทบทวนข้อมูลประวัติที่กรอกไว้ในใบสมัครหรือประวัติย่อ (resume) และนำข้อมูลที่กล่าวมาร้อยเรียงเป็นเรื่อง เพื่อให้สามารถอธิบายหรือตอบคำถามกับผู้สัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้อง และไม่ติดขัด เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วผู้สัมภาษณ์จะถามคำถามส่วนใหญ่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์

 

3. ควรมีการเตรียมตอบคำถามเกี่ยวกับว่า ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในแง่ต่างๆ ของคุณจะสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่สมัครได้อย่างไร และจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆ ได้อย่างไร

 

4. กรณีมีการสอบถามถึงนายจ้างเก่า ควรพูดถึงนายจ้างเก่าด้วยความเคารพและเนื้อหาเป็นไปในทางบวก

 

5. การแต่งกายต้องสุภาพและเรียบร้อย

 

6. ควรไปให้ถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ก่อนเวลานัดหมายเล็กน้อย

 

หางานอุดร

Posted by administrator Tel. เปิดดู 1843 ครั้ง