หางานอุดร - เทคนิคการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตัวเอง

:: หน้าแรกบทความ › หางานอุดร - เทคนิคการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตัวเอง

ในปัจจุบันมีหลายท่านยังไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของตนว่าชอบ หรือถนัดที่จะทำอะไร ทำให้มีปัญหาต่อการเลือกศึกษาต่อ และการเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเอง เนื่องจากทุกคนมีความสามารถ ความถนัด และความสนใจที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการจะเลือกอาชีพให้เหมาะกับตัวเองได้ท่านจะต้องรู้จักตัวของท่านเอง ก่อนว่าท่านมีลักษณะอุปนิสัย บุคลิก และความถนัดทางด้านใด แล้วจึงไปเลือกงานที่ท่านสนใจและเหมาะสมกับนิสัยและบุคลิกของท่านมากที่สุด นั่นคือ ตัวท่านเองจะต้อง

1. รู้จักขีดความสามารถ อุปนิสัย สุขภาพ และสติปัญญาของตนเอง รวมทั้งความถนัด ความสนใจ และความพร้อมในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง

2. เข้าใจลักษณะงานและรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงานนั้นๆ ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความมั่นคงของงาน ตลอดจนความต้องการของตลาดในสาขาอาชีพนั้นๆ ซึ่งสามารถทำการศึกษาด้วยตนเองหรือขอรับคำปรึกษาและคำแนะจากผู้รู้ต่างๆ

ทั้งนี้ เนื่องจากคนที่เลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตน ย่อมมีความเพลิดเพลินและมีความสุขในการในทำงานและมีโอกาสที่จะประสบความ สำเร็จในการประกอบอาชีพมากแต่ในทางตรงกันข้าม หากท่านประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับตนเองอาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการทำ งานได้ เพราะคนเราต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพภายหลังจากจบการศึกษาแล้วเป็นเวลา ประมาณหนึ่งในสามของชีวิตหรือประมาณ 100,000 ชั่วโมง ดังนั้น การที่จะต้องอดทนต่อภารกิจหรืองานที่น่าเบื่อหน่ายเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ขนาดนั้น อาจทำให้ชีวิตของท่านไม่มีความสุข นั่นคือ การประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับบุคลิก ความสนใจ และความถนัดนอกจากจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพน้อยแล้วยังเป็น การทรมานชีวิตอย่างหนึ่งอีกด้วย

หางานอุดร

Posted by administrator Tel. เปิดดู 2122 ครั้ง