บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัคร Machine Engineer

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานบริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัคร Machine Engineer

บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัคร Machine Engineer

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด
ที่อยู่ : 234,234/1 หมู่.8 ต.โนนสูง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
เบอร์โทร : 0-4229-5505 ต่อ 108 หรือ 084-0300929
Fax :
E-mail :

พนักงาน, หางานอุดร, งานอุดร, บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด, สมัครงานอุดร, หางาน

รายละเอียด
บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด รับสมัคร Machine Engineer

บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด
มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Machine Engineer จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรืออื่นๆ ยกเว้นโยธา
2.อายุ 22 ปี ขึ้นไป
3.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5.สามารถเดินทางไปฝึกอบรมงานหรือปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
6.พ้นภาระทางทหารแล้ว

เอกสารในการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.ใบรับรองการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
5.เอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส,ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร [สด.43 หรือ สด.8]

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือติดต่อสอบถามได้ที่ แผนก ทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 234,234/1 หมู่.8 ต.โนนสูง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทร. 0-4229-5505 ต่อ 108 หรือ 084-0300929
หรือส่ง ประวัติมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-mail : umthr@udonmastertech.com


Posted by บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด 6 เดือนที่แล้ว 29 พ.ย. 2561 06:22:07 Tel. 0-4229-5505 ต่อ 108 หรือ 084-0300929 เปิดดู 350 ครั้ง