รับสมัครคนขับรถและล้างรถและงานอืนๆทีได้รับมอบหมาย

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานรับสมัครคนขับรถและล้างรถและงานอืนๆทีได้รับมอบหมาย

รับสมัครคนขับรถและล้างรถและงานอืนๆทีได้รับมอบหมาย

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :อภินันท์ สำราญเนตร
ที่อยู่ : 130/3 ม5 พรมประกาย ชอย8 บ้าน หนองเตาเหล็ก ต.บ้านเลือม จ.อุดรธานี
เบอร์โทร :0951699681
Fax :
E-mail :

รายละเอียด
รับสมัครคนขับรถและล้างรถและงานอืนๆทีได้รับมอบหมาย
รับสมัครคนล้างรถและขับรถยนต์/มอเตอร์ไซร์ได้และทำงานอื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย
เพศ ชาย/หญิง ทอม /เกย์ อายุุไม่เกิน30ปีPosted by อภินันท์ สำราญเนตร 10 เดือนที่แล้ว 26 ต.ค. 2561 06:44:20 Tel. 0951699681 เปิดดู 254 ครั้ง