รับสมัครคนขับรถและล้างรถและงานอืนๆทีได้รับมอบหมาย

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานรับสมัครคนขับรถและล้างรถและงานอืนๆทีได้รับมอบหมาย

รับสมัครคนขับรถและล้างรถและงานอืนๆทีได้รับมอบหมาย

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :อภินันท์ สำราญเนตร
ที่อยู่ : 130/3 พรมประกาย ช.8
เบอร์โทร :0951699681
Fax :
E-mail :

รายละเอียด
รับสมัครคนขับรถและล้างรถและงานอืนๆทีได้รับมอบหมาย
รับสมัครสนักงานขับรถยนต์ ทุกเพศอายุไม่เกิน 33ปี
ขับรถพาลูกค้าเทียวตามสถานทีท่องเทียวต่างๆรุ้จักทีเทียวสำคัญในจังหวัดอุดรหรือใกล้เคียงPosted by อภินันท์ สำราญเนตร 10 เดือนที่แล้ว 6 ธ.ค. 2561 10:10:39 Tel. 0951699681 เปิดดู 353 ครั้ง