รับสมัครครูภาษาอังกฤษ และครูผู้ช่วย Juno Park Udonthani

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานรับสมัครครูภาษาอังกฤษ และครูผู้ช่วย Juno Park Udonthani

รับสมัครครูภาษาอังกฤษ และครูผู้ช่วย Juno Park Udonthani

ข้อมูลติดต่อ
กุญณิภารัศมิ์ รัตนวารีวงษ์ (หมวย)
จูโน่ ปาร์ค อุดรธานี (Juno Park Udonthani)
ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก ทักษะการคิด และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี
ห้อง N206-N207 โซนเดอะเน็กซ์ ชั้น 2 ยูดีทาวน์ (UD Town)
88 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 09-3940-5414, 08-6999-8502
Line ID: MUAY2J
E-Mail: JunoParkUdon@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/JunoParkUdon

รับสมัครครู, รับสมัครคุณครู, รับสมัครครูผู้ช่วย, ครูพี่เลี้ยง, รับครูพี่เลี้ยง, สมัครครูสอนภาษาอังกฤษ

รายละเอียด
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ และครูผู้ช่วย Juno Park Udonthani
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ และครูผู้ช่วย Juno Park Udonthani

จูโน่ ปาร์ค วิลล์ สาขายูดีทาวน์ อุดรธานี (Juno Park UD Town Udonthani)
ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก ทักษะการคิด และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี
มีศูนย์ใหญ่ดำเนินการที่กรุงเทพฯ และมีสาขา 6 สาขาทั่วประเทศ

โปรแกรมลักษณะการสอน Juno Park Program
กิจกรรมพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเซลล์สมอง
เน้นเรียนรู้ด้านตรรกศาสตร์ (Logic) การใช้เหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ
พร้อมกับทักษะด้านภาษา (Language) สื่อสารด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้างสถานการณ์จากสื่อของเล่น (Toys)
การทำงานศิลปะ (Art) การทำหัตถกรรม (Handicraft) การทำอาหาร (Cooking)

1. รับสมัคร: ครูสอนประจำ (Full Time)
คุณสมบัติผู้สมัคร: เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ทักษะภาษาอังกฤษ: ระดับสื่อสารได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (กรณีจบปฐมวัย พิจารณาพิเศษ)
อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามประสบการณ์ + โอทีค่าล่วงเวลา
ลักษณะงาน: ดูด้านล่าง

ภาษาที่ใช้สอน:
สื่อสารกับเด็กเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ (เน้นภาษาอังกฤษ)

การเรียนการสอน:
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้างสถานการณ์จากสื่อของเล่น
การสอนแบบฝึกหัดเชาว์ เขียนแผนการสอน บันทึกพฤติกรรม ประเมินผลการเรียน
ประเมินผลผู้ปกครอง

ลักษณะงาน:
ใช้สื่อการเรียนสอนพร้อมทำกิจกรรมเด็กให้เข้าใจ เล่านิทาน
ใช้ของเล่นดึงความสนใจเด็กพร้อมสอนทักษะ และมีความสนุกในการเรียนรู้
จากนั้นทดสอบให้เด็กทำโจทย์แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่เรียนแต่ละครั้ง
เพื่อฝึกกระบวนการคิด ใช้เหตุผล วิเคราะห์ สรุป แล้วตัดสินใจ คุณครูประเมินเด็กจดบันทึก
นำบันทึกส่งผู้ปกครอง เป็นข้อมูลการพัฒนาของเด็ก
เพื่อทราบถึงความสามารถหรือความถนัดเฉพาะของเด็กแต่ละคน
สามารถเอาข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามที่เด็กสนใจทำอย่างมีความสุข และมีความถนัดเฉพาะ

2. รับสมัคร: ครูผู้ช่วย (Full Time)
คุณสมบัติผู้สมัคร: เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามประสบการณ์ + โอทีค่าล่วงเวลา

เวลาทำการเปิดทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น.
คุณครูทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน เน้นเสาร์-อาทิตย์
(หยุดทุกวันจันทร์ 1 วัน) ช่วงทดลองงาน 1 เดือน

เอกสารการสมัครงาน (กรุณาระบุรายได้ที่ต้องการ)
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
(สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารทาง E-Mail: JunoParkUdon@gmail.com หรือ ส่งเอกสารทาง Line ID: MUAY2J)

สนใจสมัครติดต่อ
กุญณิภารัศมิ์ รัตนวารีวงษ์ (หมวย)
จูโน่ ปาร์ค อุดรธานี (Juno Park Udonthani)
ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก ทักษะการคิด และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี
ห้อง N206-N207 โซนเดอะเน็กซ์ ชั้น 2 ยูดีทาวน์ (UD Town)
88 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 09-3940-5414, 08-6999-8502
Line ID: MUAY2J
E-Mail: JunoParkUdon@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/JunoParkUdon



Posted by กุญณิภารัศมิ์ รัตนวารีวงษ์ (หมวย) 26 วันที่แล้ว 25 ส.ค. 2562 12:07:38 Tel. +66939405414 เปิดดู 105 ครั้ง