รับสมัครครูสอนประจำ และผู้ช่วยครู Juno Park Udonthani

:: หน้าแรกประกาศจ้างงานรับสมัครครูสอนประจำ และผู้ช่วยครู Juno Park Udonthani

รับสมัครครูสอนประจำ และผู้ช่วยครู Juno Park Udonthani

ข้อมูลติดต่อ
กุญณิภารัศมิ์ รัตนวารีวงษ์ (หมวย)
จูโน่ ปาร์ค อุดรธานี (Juno Park Udonthani)
ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก ทักษะการคิด และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี
ห้อง N206-N207 โซนเดอะเน็กซ์ ชั้น 2 (บน B2S) ยูดีทาวน์ (UD Town)
88 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4221-2288, 08-8561-2663, 09-1725-0499, 08-6999-8502
E-Mail: JunoParkUdon@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/JunoParkUdon

คุณครู, รับสมัครครู, ผู้ช่วยครู, คุณครูศิลปะ, คุณครูภาษาอังกฤษ, รับสมัครคุณครู

รายละเอียด
รับสมัครครูสอนประจำ และผู้ช่วยครู Juno Park Udonthani
รับสมัครครูสอนประจำ , ครูพิเศษ และผู้ช่วยครู
จูโน่ ปาร์ค วิลล์ สาขายูดีทาวน์ อุดรธานี (Juno Park UD Town Udonthani)
ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก ทักษะการคิด และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี
มีศูนย์ใหญ่ดำเนินการที่กรุงเทพฯ และมีสาขา 6 สาขาทั่วประเทศ

โปรแกรมลักษณะการสอน Juno Park Program
กิจกรรมพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเซลล์สมอง
เน้นเรียนรู้ด้านตรรกศาสตร์ (Logic) การใช้เหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ
พร้อมกับทักษะด้านภาษา (Language) สื่อสารด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้างสถานการณ์จากสื่อของเล่น (Toys)
การทำงานศิลปะ (Art) การทำหัตถกรรม (Handicraft) การทำอาหาร (Cooking)

1. รับสมัคร: ครูสอนประจำ (Full Time)
คุณสมบัติผู้สมัคร: เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ทักษะภาษาอังกฤษ: ระดับสื่อสารได้
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี (กรณีจบปฐมวัย พิจารณาพิเศษ)
อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามประสบการณ์ + โอทีค่าล่วงเวลา
ลักษณะงาน: ดูด้านล่าง

2. รับสมัคร: ครูผู้ช่วย (Assistant Teacher)
คุณสมบัติผู้สมัคร: เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
วุฒิการศึกษา: ปวส.ขึ้นไป / กำลังศึกษาปริญญาตรี (กรณีทำศิลปะได้ พิจารณาพิเศษ)
อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามประสบการณ์ + โอทีค่าล่วงเวลา
ลักษณะงาน: ดูด้านล่าง

ภาษาที่ใช้สอน:
สื่อสารกับเด็กเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอน:
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้างสถานการณ์จากสื่อของเล่น
การสอนแบบฝึกหัดเชาว์ เขียนแผนการสอน บันทึกพฤติกรรม ประเมินผลการเรียน
ประเมินผลผู้ปกครอง

ลักษณะงาน:
ใช้สื่อการเรียนสอนพร้อมทำกิจกรรมเด็กให้เข้าใจ เล่านิทาน
ใช้ของเล่นดึงความสนใจเด็กพร้อมสอนทักษะ และมีความสนุกในการเรียนรู้
จากนั้นทดสอบให้เด็กทำโจทย์แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่เรียนแต่ละครั้ง
เพื่อฝึกกระบวนการคิด ใช้เหตุผล วิเคราะห์ สรุป แล้วตัดสินใจ คุณครูประเมินเด็กจดบันทึก
นำบันทึกส่งผู้ปกครอง เป็นข้อมูลการพัฒนาของเด็ก
เพื่อทราบถึงความสามารถหรือความถนัดเฉพาะของเด็กแต่ละคน
สามารถเอาข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามที่เด็กสนใจทำอย่างมีความสุข
และมีความถนัดเฉพาะ

เวลาทำการเปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น.
คุณครูทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน เน้นเสาร์-อาทิตย์
(หยุดวันธรรมดา 1 วันแล้วแต่พิจารณา) ช่วงทดลองงาน 1 เดือน

เอกสารการสมัครงาน (กรุณาระบุรายได้ที่ต้องการ)
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
(สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารทาง E-Mail: JunoParkUdon@gmail.com)

สนใจสมัครติดต่อ
กุญณิภารัศมิ์ รัตนวารีวงษ์ (หมวย)
จูโน่ ปาร์ค อุดรธานี (Juno Park Udonthani)
ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก ทักษะการคิด และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี
ห้อง N206-N207 โซนเดอะเน็กซ์ ชั้น 2 (บน B2S) ยูดีทาวน์ (UD Town)
88 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4221-2288, 08-8561-2663, 09-1725-0499, 08-6999-8502
E-Mail: JunoParkUdon@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/JunoParkUdonPosted by กุญณิภารัศมิ์ รัตนวา 67 เดือนที่แล้ว 3 มี.ค. 2557 04:37:25 Tel. 09-1725-0499, 08-6999-8502 เปิดดู 1687 ครั้ง