ูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้

:: หน้าแรกงานราชการูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้

ูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ที่อยู่ : เลขที่ 399 หมู่ 11 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :
เว็บไซด์ : ipc4.dip.go.th

รายละเอียด
ูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการของศูนย์ ITC ระดับภาคผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนงานบริการของศูนย์ ITC ระดับภาค

จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาและการจ่างค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2561 รวมระเวลา 4 เดือน เป็นค่าจ้างเดือนละ 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการของศูนย์ ITC

จำนวน 2 อัตรา

ระยะเวลาและการจ่างค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2561 รวมระเวลา 4 เดือน เป็นค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)วัน เวลาสถานที่ รับสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ณ อาคารอำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ชั้น 2 ห้องบริหารงานทั่วไป เลขที่ 399 หมู่ 11 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการPosted by อดิศร 17 เดือนที่แล้ว 22 พ.ค 2561 18:48:59 Tel. 0818038499 เปิดดู 1274 ครั้ง